Brčko: 830.000 KM subvencija za komunalne usluge, licima koja su u stanju socijalne potrebe

Foto-ilustracija

Vlada Brčko distrikta će ove godine isplatiti 830.000 KM subvencija za komunalne usluge, licima koja su u stanju socijalne potrebe.

Nije sigurno da li će ukupan broj korisnika biti 12.600 ili 13.100, jer se očekuju novi.

Konačne liste za ovu subvenciju bit će istaknute na tri mjesta, kako bi se korisnici mogli uvjeriti u svoju evidentiranost.

Postupak za utvrđivanje prava na subvenciju provode istovremeno Odjel za zdravstvo i ostale usluge, Odbor za zapošljavanje te Služba za boračko-invalidsku zaštitu.

Koja lica ostvaruju pravo na ovu vrstu subvencije

– Penzioneri koji su u 2021. godini ostvarili pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći u iznosu od 150 KM.

– Nezaposlena lica evidentirana do 1. juna 2021. godine u Zavodu za zapošljavanje: žene sa navršenih 55 godina života i starije te muškarci sa navršenih 60 godina života i stariji.

– Korisnici stalne osnovne novčane pomoći prema posljednjim evidencijama.

– Hraniteljske porodice djece bez roditeljskog staranja i punoljetnih lica smještenih u hraniteljske porodice, evidentirani u Pododjeljenju za socijalnu zaštitu.

– Porodice djece ometene u psihofizičkom razvoju evidentirane u Pododjeljenju za socijalnu zaštitu prema posljednjim evidencijama.

– Ratni vojni invalidi i mirnodopski invalidi evidentirani u Službi za boračko-invalidsku zaštitu čija lična invalidnina ne prelazi iznos od 382,18 KM.

– Slijepa lica korisnici dodatka za njegu i pomoć od drugog lica, koji istovremeno nisu korisnici penzije ili stalne osnovne novčane pomoći.

Novinar: Adis Mujdanović
--