More

  Brčko: 13 nepoznatih stranaca pomoću krivotvorenih dokumenata pribavili lične karte i putne isprave

  [SAOPŠTENJE]  Policijski službenici Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske  su operativnim radom na terenu prikupili informacije da su 13 nepoznatih stranih državljana, u vremenskom periodu od novembra 2019. godine do oktobra 2020. godine, na osnovu krivotvorene ulazne dokumentacije pribavili lična dokumenta (lične karte i putne isprave) u Odjeljenju za javni registar, Pododjeljenja za lična dokumenta u Vladi Brčko distrikta BiH.

  O postojanju osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo, a u skladu sa Uputstvom o postupanju ovlaštenih službenih lica i tužilaca u provođenju radnji dokazivanja u toku istrage, obaviješteno je nadležno Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koje je izdalo Naredbu za provođenje istrage.

  Planskim i sistematskim provođenjem istražnih mjera i radnji policijski službenici Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske su utvrdili identitet 13 nepoznatih lica koja su u Odjeljenju za javni registar, Pododjeljenju za lična dokumenta u Vladi Brčko distrikta BiH pribavili lična dokumenta sa lažnim identitetom.

  Daljim provođenjem istrage, te analizom pribavljene dokumentacije utvrđeno je da su navedena lica, preko svojih koruptivnih veza u nadležnim institucijama na prostoru Bosne i Hercegovine, koristeći krivotvorena lična dokumenta koja su kao takva navodno izdata od strane nadležnog organa u Republici Srpskoj, a sve radi izbjegavanja krivičnog progona i radi nesmetanog kretanja, obzirom da su za istima izdate potjernice zbog počinjenja većeg broja teških krivičnih djela u prethodnom periodu na području Republike Srbije i području Crne Gore, na navedeni način pribavili i koristili lična dokumenta sa lažnim identitetom.

  Nakon provedene istrage, a zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo „Organizovani kriminal” iz člana 250. Krivičnog zakona BiH, a u vezi sa krivičnim djelom „Krivotvorenje isprave” iz člana 367. Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH, protiv predmetnih lica Tužilaštvu Bosne i Hercegovine je dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu sa utvrđenim stvarnim identitetom za navedena lica.

  Policija Brčko distrikta BiH

  Čitano

  Brčko: 13 nepoznatih stranaca pomoću krivotvorenih dokumenata pribavili lične karte i putne isprave

  spot_imgspot_img

  [SAOPŠTENJE]  Policijski službenici Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske  su operativnim radom na terenu prikupili informacije da su 13 nepoznatih stranih državljana, u vremenskom periodu od novembra 2019. godine do oktobra 2020. godine, na osnovu krivotvorene ulazne dokumentacije pribavili lična dokumenta (lične karte i putne isprave) u Odjeljenju za javni registar, Pododjeljenja za lična dokumenta u Vladi Brčko distrikta BiH.

  O postojanju osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo, a u skladu sa Uputstvom o postupanju ovlaštenih službenih lica i tužilaca u provođenju radnji dokazivanja u toku istrage, obaviješteno je nadležno Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koje je izdalo Naredbu za provođenje istrage.

  Planskim i sistematskim provođenjem istražnih mjera i radnji policijski službenici Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske su utvrdili identitet 13 nepoznatih lica koja su u Odjeljenju za javni registar, Pododjeljenju za lična dokumenta u Vladi Brčko distrikta BiH pribavili lična dokumenta sa lažnim identitetom.

  Daljim provođenjem istrage, te analizom pribavljene dokumentacije utvrđeno je da su navedena lica, preko svojih koruptivnih veza u nadležnim institucijama na prostoru Bosne i Hercegovine, koristeći krivotvorena lična dokumenta koja su kao takva navodno izdata od strane nadležnog organa u Republici Srpskoj, a sve radi izbjegavanja krivičnog progona i radi nesmetanog kretanja, obzirom da su za istima izdate potjernice zbog počinjenja većeg broja teških krivičnih djela u prethodnom periodu na području Republike Srbije i području Crne Gore, na navedeni način pribavili i koristili lična dokumenta sa lažnim identitetom.

  Nakon provedene istrage, a zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo „Organizovani kriminal” iz člana 250. Krivičnog zakona BiH, a u vezi sa krivičnim djelom „Krivotvorenje isprave” iz člana 367. Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH, protiv predmetnih lica Tužilaštvu Bosne i Hercegovine je dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu sa utvrđenim stvarnim identitetom za navedena lica.

  Policija Brčko distrikta BiH

  Čitano

  Povezani članci