Brčanski Sindikat: U pripremi tužba protiv Vlade zbog neisplaćenih toplih obroka

Foto: RadioBrcko.ba / Arhiva

Radnici javne uprave Brčko distrikta pripremaju tužbu protiv Vlade Brčko distrikta BiH zbog neuplaćivanja naknada za topli obrok, uz pomoć Sindikata.


Igor Babić, Predsjednik Sindikata Brčko distrikta BiH, poručio je da će predsjedništvo podržati sve radnike u javnoj upravi koji žele tužiti Vladu distrikta zbog neisplaćenih naknada za topli obrok od stupanja na snagu Zakona o radu.

„Tužba je samo za neisplaćene mjesec od stupanja na snagu zakona o radu, jer smatramo da smo diskriminisani u odnosu na druge radnike. Primoravaju se poslodavci u realnom sektoru da isplaćuju topli obrok, dok to Vlada nije radila“, poručio je Igor Babić.

Prema Babiću, Vlada distrikta od 1. januara 2020. godine, od kada je Zakon stupio na snagu, bila je dužna isplaćivati po 5 KM dnevno po radnom danu.

Babić je dodao da će na web stranici brčanskog Sindikata biti objavljeni detalji za sve zainteresovane koji žele da se upuste u ovaj proces.

Osvrnuvši se na ovu problematiku i realnom sektoru, upozorio je da je u nekim privatnim preduzećima došlo da uvrštavanja toplog obroka u visinu plate; tj. da se topli obrok redovno isplaćuje, ali da je u međuvremenu plata smanjena, te da je Inspektorat dužan da kažnjava takve poslodavce.

--