Brčanska Skupština: Izmjene i dopune zakona o podsticajima u poljoprivredi i privredi

Foto: Arhiva

Izmjene i dopune Zakona o podsticaju u poljoprivrednoj proizvodnji usvojene po hitnom postupku. 

Prema usvojenim izmjenama fizička lica koja žele da ostvare prava na podsticaje u poljoprivredi morat će ubuduće imati prebivalište u Brčkom najmanje pet godina. 

Pravna lica morat će imati u Distriktu registrovano sjedište i posjedovati vlastito poljoprivredno zemljište ili ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Distrikta. 

Sjednica je prekinuta tokom rasprave o izmjenama i dopunama Zakona o podsticajima u privredi.

„Imali smo namjeru da uvedemo isti princip i u privredi da se poslovne jedinice preduzeća koja nemaju sjedište u Distriktu izuzmu iz podsticajnih mjera kako bi to ujednačili. Ima malo otpora kod pojedinih poslanika i još jednom ćemo analizirati argumentaciju  poslanika koji zagovaraju da poslovne jedinice preduzeća sa sjedištem u entitetima, treba da ostanu u podsticajnim mjerama Distrikta“, rekao je predsjednik Kadrić.  

Autor: Skupština Brčko distrikta BiH