Brčanska Policija i Kancelarija za prevenciju korupcije planiraju saradnju u suzbijanju korupcije Distrikta

Foto-ilustracija

[SAOPŠTENJE] Šef Policije Brčko distrikta BiH, Goran Pisić održao je danas u zgradi Policije Brčko distrikta BiH sastanak sa v.d. direktora Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije Brčko distrikta BiH, Žarkom Ćosićem.

Tema razgovora tokom radnog sastanka odnosila se na definisanje principa saradnje između pomenutih institucija u svrhu što efikasnijeg rada i djelovanja u realizaciji ciljeva Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije, kao što su: „Prevencija korupcije, identifikovanje i eliminacija uzroka korupcije, kao i osiguravanje i unapređivanje pravnog okvira za prevenciju korupcije.” 

Na sastanku je razgovarano i o potrebi potpisivanja Sporazuma o zajedničkom koordinacionom timu kojim bi se bliže uredili postupanje i saradnja između Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije, Policije i Tužilaštva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Policija Brčko distrikta BiH