Branislav Marković: Šta je sa isplatom jednokratnih naknada za zaposlene u zdravstvu?

  Foto: Otisak.ba - Arhiva

  Branislav Marković, poslanik u Skupštini BD izjavio je danas, da je Skupština usvojila, prije skoro dva mjeseca, Zaključak kojim se zadužuje Upravni odbor i menadžment JZU Zdravstvenog centra Brčko distrikta da pripreme Odluku za isplatu jednokratnih naknada za sve zaposlene radnike koji su direktno uključeni u borbu protiv virusa korona.

  „Za sutrašnje skupštinsko zasjedanje PDP je tražio informaciju o realizaciji Zaključka Skupštine za koju su zaduženi od menadžment JZU i Upravni odbor“, rekao je Branislav Marković, poslanik u Skupštini BD.

  - Reklama -

  „To je mali dio zahvalnosti prema zdravstvenim radnicima, te će Partija demokratskog progresa nastaviti podržavati i boriti se za stimulisanje rada zdravstvenih radnika, koji savjesno i odgovorno obavljaju svoje poslove“, istakao je Marković.

  Govoreći o stanju u cjelokupnom zdravstvenom sistemu, Marković je napomenuo da je potrebno uvesti mjere za unapređenje i racionalizaciju rada zdravstvenog centra, uz smanjenje nepotrebnih troškova i povećanje kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga.

  „Bolja organizacija rada za brže i kvalitetnije zdravstvene usluge, te uvođenje preventivnih Programa, recimo Plan za borbu protiv malignih bolesti, koji bi doveo do ranog otkrivanja bolesti, boljeg liječenja i samim tim postigli bi cilj – smanjene smrtnosti“, naglasio je poslanik Marković.

  Osvrnuvši se na dužinu čekanja pregleda pacijenata Marković je istakao da je na incijativu PDP-a Brčko, Skupština usvojila Deklaraciju o unapređenju informatizacije, te da je potrebno uvesti informatizaciju liste čekanja, tj. informatizaciju cijelog sistema naručivanja, kako bi se stekao uvid i omogućio red na listama čekanja.

  „Naša oprema je zastarjela i manjkava i često ne zadovoljava sve potrebe pacijenata, potrebno je ulagati u nove zdravstvene kapacitete i opremu do većeg kvaliteta usluga, zaključio je Branislav Marković, poslanik u Skupštini distrikta.

  Marković je posebno naglasio da brčanskom zdravstvu nedostaju kadrovi.

  „U ovom trenutku potrebno je hitno raspisati specijalizaciju i stručno usavršavanje kadrova , kako ne bi došli u situaciju deficita ljekara u svim oblastima. Prema procjenama, veliki broj ljekara ide ili je već otišao kako u penziju, tako i van granica BiH, čime se narušava balans i dovodi u pitanje funkcionisanje cjelokupnog zdravstvenog sistema, istakao je Branislav Marković.

  „Samo kvalitetan kadar može garantovati kvalitetnu zdravstvenu zaštitu“, zaključio je Marković.

  Autor: Partija demokratskog progresa Brčko