Benjamin Malkić: Modrice na našim licima su iz ljubavi prema vama i poslu kojeg radimo!

  Čekajući novog, onako zbunjenog pacijenta koji će doći na radiološku dijagnostiku pluća postavljajući si pitanje „Zašto baš ja?”, odlučih napisati nekoliko rečenica o disbalansu našeg društva u pogledu na COVID 19.

  Kratkoće daha, kašalj, groznica, povišena tjelesna temperatura su vam zasigurno poznati simptomi koji karakterišu COVID 19, zar mislite da ovi simptomi ne mogu biti baš dio vaše kliniče slike?

  Možda ćete vi to zdravstveno stanje prebroditi, ali šta je sa vaše porodice?

  Šta je sa onih koji su prije infekcije imali značajan komorbiditet? Da li bi sebi oprostili kada bi zarazili nekoga svoga?

  Osjećaj anksioznosti koji se prožima prostorijom, razmišljajući o postupcima, kolegama, porodici, ni u jednom trenutku nas ne sputava da damo svoj maksimum na prvoj liniji odbrane u borbi protiv korona virusa.

  Ponosan sam što sam zdravstveni radnik koji zajedno sa drugim divnim ljudima, kolegama mogu dati svoj doprinosu u borbi protiv ove opake pandemije.

  Na vama je da ne dozvolite pandemiji da se naseli u vaše domove, budite imunološki sistem društva. Možemo pobijediti, ali samo svi zajedno!

  Autor: Benjamin Malkić, dipl. ing. med. radiologije