Atik-Savska džamija gradi biblioteku i kulturno-edukativni centar sa kafeterijom

Autor: Kristian Bilić

Vrijeme pandemije, dok su aktivnosti umanjene ili ukinute, vrijedna ekipa Atik-Savske džamije u Brčkom na čelu sa mr Emir-ef. Hasanovićem je pokrenula inicijativu, osnovati biblioteku širokog spektra.

Prvu donaciju od oko 300 knjiga donirali su alumnisti 1. Bošnjačke gimnazije Sarajevo, elitne srednje škole u Bosni i Hercegovini. Nakon toga, počeo je svakodnevno pristizati veći broj naslova i već za oko mjesec dana akcije stiglo je preko 1.200 naslova svih žanrova.

Ono što je specifično kod ove biblioteke jeste da nije namijenjena samo za teološke naslove, nego je širokog spektra, kako bi služila tome da se u njoj istraživači i entuzijasti okupljaju te stvaraju vrijedna istraživanja i djela koja će služiti budućim generacijama.

Omladina Atik-Savske džamije je podijeljena u nekoliko sektora, a vrijedni omladinci iz IT sekora su u fazi izrade web-stranice te online elektronskog softvera za evidenciju knjiga i korisnika.

  • Ovih dana smo dobili i jedno vrijedno djelo, riječ je o rukopisu Kur’ana, mushafu starom oko 200 godina. Naši sugrađani svakodnevno daruju knjige i bibliotečki fond se stalno uvećava, a nerijetko svjedočimo i dirljivim situacijama. Naime, prije nekoliko dana je jedna starica, čija penzija jedva može podmiriti osnovne životne potrebe, donijela, kako kaže, jedinu knjigu koju je imala u kući. Ona kaže da je nekada čula da je bitno biti uz hajr kao onaj mrav što je nosio kap vode da ugasi Ibrahimovu, a.s., lomaču. Kad su mu rekli da ta kap ne znači puno, odgovorio je da on želi da se zna na čijoj je strani – kazao je efendija Hasanović.

Iz Atik-Savske džamije pozivaju sve da daju svoj doprinos u izgradnji biblioteke i da doniraju knjige koje će kao pečat svjedočiti budućim generacijama. U ovu akciju su se uključili i Vakufska direkcija, Gazi Husrev-begova biblioteka, te mnogi pojedinci i grupe širom BiH.

Biblioteka nosi ime po Abdulganiju Ibrahimbegoviću (1875-1945.), koji je nekada bio imam Savske džamije, te posjednji muderis (predavač) i upravnik brčanske Čačak medrese. Abdulgani Ibrahimbegović je rođen u Gornjem Rahiću, osnovno obrazovanje je stekao u rodnom mjestu, a srednje i visoko teološko u Istanbulu.

Bio je poznat kao odličan poznavalac Kur’ana, dobar predavač i pedagog. Ibrahimbegović je bio i svojevremeno učitelj našem poznatom rahm. hafizu Šemsudinu ef. Kavazoviću, koji ga se u svakoj prilici prisjećao i govorio o njemu.

Idući od projekata jeste izgradnja kulturno-obrazovnog centra sa kafeterijom u haremu na mjestu nekadašnje zgrade Medžlisa.

--