Impresum

Izdavač

Novinska agencija Patriot Media

Direktor/glavni i odgovorni urednik

Adis Mujdanović

Saradnici

Safet Imamović
Aleksandar Pantelić
Hakija Karić
Kristian Bilić
Kenan Ibrišimović
Nedim Hamzabegović

Adresa

Bosne Srebrene 20
76120 Brčko
Bosna i Hercegovina

E-mail adresa

redakcija.otisak@gmail.com

Kontakt telefon

+38763214214