Impresum

Izdavač

Novinska agencija Patriot Media, samostalni preduzetnik za usluge, Brčko distrikt BiH, vlasnik Adis Mujdanović

Direktor/glavni i odgovorni urednik

Adis Mujdanović

Saradnici

Kenan Ibrišimović
Dževad Turčalo
Safet Imamović
Aleksandar Pantelić
Hakija Karić
Mirza Mujanović
Semir Salihović
Mario Jurić
Josip Lelić
Kristian Bilić
Selman Edi Kaloper
Anes Omerašević
Dimitrij Ševo

Adresa

Bosne Srebrene 20
76120 Brčko
Bosna i Hercegovina

E-mail adresa

redakcija@otisak.ba

Kontakt telefoni

063/214-214
062/950-955