Nedjelja, 19/05/2019

Brčko: Sve manje korisnika dječijeg doplatka

U posmatranom periodu (2014-2018. godine) broj korisnika dječijeg doplatka u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine se umanjio za 810.

Šta donosi 4G mreža u BiH?

Kako će 4G unaprijediti mogućnosti mobilnog interneta?