Petak, 19/04/2019
Početna Multimedia Infografike

Infografike

Šta se desi na internetu za jedan minut?

Kako je moguće da se svaki minut pošalje 188 miliona mailova ili razmijeni 41,6 miliona poruka putem Facebooka i WhatsAppa?

Kretanje prosječno isplaćenih penzija u Distriktu za 2018. godinu

Korisnici Fonda RS-a koji žive na teritoriji Distrikta u posmatranom periodu (2015 - 2018. godine) bilježe povećanje prosječno isplaćene penzije za iznos 10,72 KM.

NATO obilježava jubilarnu 70. godišnjicu postojanja

Sedam decenija kasnije, NATO je i dalje jedna od najuticajnijih vojno-političkih organizacija u svijetu i okuplja 29 država.

Unutrašnje migracije: Brčko distrikt imao pozitivan migracioni saldo u 2018.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, iz BDBiH su se u prethodnoj godini odselila 504 lica, dok je broj doseljenih iznosio 666.

Brčko: U 2018. broj prijavljenih krivičnih djela najveći u prethodnih pet godina

U prošloj godini zaprimljeno je 588 prijava, što je za 111 više nego na početku posmatranog perioda.

Plate u Brčko distriktu u 2018.

Od početka posmatranog perioda (2013) do završetka posmatranog perioda (2018), prosječna plata u Distriktu je porasla za 54,87 KM.

Buduće nade postale žrtve terorizma

Među žrtvama terorističkog napada na dvije džamije na Novom Zelandu izvedenom 15. marta 2019. nalaze se mnogi visokoobrazovani ljudi i stručnjaci u svom poslu koji su u zemlju došli u potrazi za boljim životom.

Pravda na ispitu: Danas izricanje drugostepene presude Radovanu Karadžiću

Pretresno vijeće je Karadžiću izreklo kaznu od 40 godina zatvora.

Brčko: Negativan prirodni priraštaj u kontinuitetu

Za proteklih šest godina, prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u Brčko distriktu nije zabilježen niti jedan slučaj gdje je broj rođenih bio veći od broja umrlih.

Brčko distrikt zabilježio rekordan broj turističkih posjeta iz raznih zemalja svijeta

Najviše ih dolazi iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke i Švicarske.