ZEKERIJAH OSMIĆ: ORUŽANE SNAGE BiH SU UČEŠĆEM U MEĐUNARODNIM MISIJAMA STEKLE ZAVIDAN UGLED

E-mail Ispis PDF
zekerijah-osmic1234-nMinistar odbrane BiH Zekerijah Osmić u intervjuu za Agenciju ONASA govori o svojoj posjeti pripadnicima Oružanih snaga (OS) BiH koji učestvuju u operaciji podrške miru Snagama međunarodne bezbjednosne pomoći (ISAF) u Afganistanu, pitanju knjiženja vojne imovine, učešću pripadnika OS BiH u ekshumacijama na sarajevskoj deponiji Buća Potok, implementiranim aktivnostima u ovoj i planovima za narednu godinu.
        
ONASA: Upravo ste se vratili iz Afganistana, gdje ste boravili u posjeti pripadnicima OS BiH koji učestvuju u Misiji ISAF. Kakvim biste ocijenili angažman u toj misiji i na koji će način biti nastavljeno angažovanje pripadnika OS BiH u mirovnim misijama? 
        
OSMIĆ:
 Trenutno se u Misiji ISAF u Afganistanu nalazi 53 pripadnika OS - sedma rotacija 45 pripadnika Pješadijske jedinice OS BiH na osiguranju baze Bastion u provinciji Helmand i deveta rotacija sa osam štabnih oficira u sastavu kontigenta OS Njemačke. 
        
Sve ocjene koje smo dobili od međunarodnih koalicijskih snaga vrlo su pohvalne i govore o sposobnostima, obučenosti i profesionalizmu najvišeg ranga pripadnika OS BiH. Bilo nam je drago to čuti, ali nismo iznenađeni. Znamo na kakav način smo ih pripremali i znamo da šaljemo vrlo iskusne, izgrađene i motivirane ljude. Uvjerili smo se da naši pripadnici u izgradnji mira predstavljaju BiH na najbolji mogući način. Naša Pješadijska jedinica u Afganistanu djeluje od 2010. godine (45 pripadnika u svakoj rotaciji koja traje šest mjeseci) i u potpunosti je dostigla potrebne standarde za izvršenje misije. 
        
Nedavno se iz Afganistana vratila i Jedinica vojne policije od 26 pripadnika koji su zajednički djelovali sa Nacionalnom gardom Merilenda (Maryland) i svi su oni, također, za rezultate rada dobili visoke ocjene od nadležne komande. 
        
Pripadnici OS BiH su u dosadašnjem periodu bili angažirani i uspješno realizirali niz misija, počevši od Etiopije i Eritreje, preko Iraka do Konga i Afganistana, gdje su misije i trenutno aktuelne. Do danas je u ovim misijama učestvovalo više od 800 pripadnika OS BiH. 
        
OS BiH spremne su nastaviti učešće u misiji koja će naslijediti misiju ISAF nakon 2014. godine, u okviru zadataka koje trenutno izvršavaju, ukoliko NATO iskaže potrebu za zadržavanjem takvih kapaciteta u novoj misiji. Također, mi smo počeli sa pripremama za upućivanje prve rotacije kontingenta OS BiH u Multidimenzionalnu integriranu stabilizacijsku misiju UN u Republici Mali (MINUSMA), koja će brojati do 10 pripadnika OS BiH, a naredbu o njihovom upućivanju ću donijeti po dobijanju odluke Predsjedništva BiH i saglasnosti Parlamenta BiH. 
        
Moram istaći i da su OS BiH svojim učešćem u međunarodnim misijama u okviru UN-a i ISAF-u stekle zavidan ugled i u međunarodnim okvirima. Naši pripadnici u ovim misijama grade pozitivan imidž BiH na vanjskopolitičkom planu, doprinose miru i stabilnosti u svijetu i spremne su i odlučne da u tom pravcu globalno djeluju i pomognu. 

ONASA: BiH se u procesu pridruživanja zemalja NATO-u nalazi samo jedan korak od aktivacije Akcionog plana za članstvo (MAP) u NATO, a to je knjiženje vojne imovine. Kada očekujete da bi to pitanje moglo biti riješeno? 

OSMIĆ: NATO snažno insistira na rješavanju pitanja vojne imovine, po mom uvjerenju, jer želi da prepozna sposobnost institucija BiH da donose i primjenjuju bitne odluke. U BiH ostale su 63 lokacije koje je Predsjedništvo BiH odredilo kao perspektivne za OS BiH i smatram da ne postoje pravne prepreke da se ne izvrši uknjižba ovih lokacija na državu BiH. Rješenje pitanja nepokretne vojne imovine, odnosno uknjižba 63 perspektivne vojne lokacije u državno vlasništvo, je stvar Vijeća ministara i Parlamenta BiH. Očekujem da će ovo pitanje biti vrlo brzo riješeno, čime bi bio otkočen put BiH prema NATO-u. Mi se nadamo da će to biti riješeno u najskorije vrijeme, a onda nam je otvoren put da punim kapacitetom krenemo ka punopravnom članstvu u NATO-u.       
        
Nakon rješavanja uslova za MAP, očekuju nas dodatni izazovi kada je u pitanju implementacija obaveza koje će biti preuzete putem MAP-a. Jer, prijem u MAP ujedno znači da je država stavljena u status neposrednog kandidata za članstvo u NATO, a sama brzina pristupanja uglavnom će ovisiti o našoj spremnosti i sposobnosti da ispunimo zahtijevane uvjete. Iskreno se nadam da ćemo ovaj put što prije preći za korist i dobrobit svih naših građana, zemlje u cjelini, i, naravno, Ministarstva odbrane (MO) i OS BiH. Želim ovdje naglasiti da, kada postane članica NATO-a, BiH postaje zemlja koja donosi odluke. 
        
Svaka NATO članica ima jednak glas u svim diskusijama, jer NATO savez funkcioniše na principu konsenzusa. Dakle, BiH će imati isti i jednak glas kao i sve ostale NATO članice. Glas BiH će se jasno čuti i ona će glasati o pitanjima koja se tiču sigurnosti u zemlji i regionu, u cijeloj Evropi i šire. Druga prednost je regionalna saradnja, posebno u oblasti odbrane i sigurnosti. Mnogi susjedi BiH brzo napreduju ka članstvu u NATO. 
        
Albanija, Hrvatska i Slovenija su već članice, Makedonija i Crna Gora su pokrenule MAP. Sve dok BiH i ostale zemlje regiona rade na zajedničkom cilju euroatlantskih integracija, one uspostavljaju čvršće veze jedna sa drugom, jačaju saradnju i bilateralne odnose. 
        
Iz više razloga sam sklon tvrditi da je BiH ključ stabilnosti zapadnog Balkana i mislim da je u interesu i NATO-a, a posebno BiH, da osigura stabilnost u BiH. Sam odgovor na to pitanje zašto je jeftiniji ulazak u NATO - to je jedan klub sa visokom članarinom, ali je dobit koja se dobija nakon ulaska u NATO znatno iznad nivoa tih investicija. Iskustvo svih zemalja u tranziciji govori da su nakon ulaska u NATO imale ubrzan rast vanjskih investicija, rast ekonomije, tako da je dobit od tog ulaska, pored svih drugih u smislu kvaliteta života, slobode i svih univerzalnih vrijednosti koje sa slobodom, mirom i stabilnošću idu, i sam finansijski i ekonomski efekat toliki da pravdaju investiciju koja podrazumijeva ulazak u NATO 
        
Na kraju, članstvo u NATO-u osigurava kontinuiran profesionalni razvoj OS, što će im omogućiti da bolje služe građanima BiH, a ništa manje važna nije činjenica da članstvo u NATO-u donosi veće strane investicije novim članicama, a više stranih ulaganja znači više novih radnih mjesta. 
        
Na kraju, da zaključim, na putu ka NATO-u dosta je urađeno, ali nam predstoji još mnogo posla u tom pravcu. Pristupanje euroatlantskim integracijama ne zavisi samo od MO i OS BiH, jer je ovaj proces uslovljen pojedinačnim progresom svake institucije, entiteta, države i svih zajedno. 
        
        
ONASA: Možete li prokomenarisati učešće OS BiH u ekshumacijama na sarajevskoj deponiji Buća Potok, koje provodi Tužilaštvo BiH? 
  
OSMIĆ: 
Predsjedništvo BiH donijelo je Odluku o angažiranju mehanizacije OS BiH radi ubrzanja ekshumacija i mi imamo razumijevanja za pomoć Tužilaštvu u ovom vrlo bitnom segmentu njegovog rada, koji je izuzetno važan za porodice žrtava ratnih zločina. 
        
Mehanizacija kojom raspolažu OS BiH pomoći će da se značajno ubrzaju radovi na ekshumacijama. Upotreba savremene mehanizacije koju imaju OS BIH sigurno će dosta ubrzati tehničke procese oko ekshumacija, a što je naročito u interesu porodica žrtava. Na osnovu Odluke Predsjedništva BiH o angažmanu OS BiH, MO BiH će sa Tužilaštvom BiH težiti da se potpiše Protokol o saradnji i angažiranju OS i u drugim predmetima ekshumacija, a što će sigurno doprinijeti bržem i efikasnijem traženju nestalih osoba. Na ovaj način također će se ostvariti racionalnije korištenje sredstava, te će značajna sredstva ostati u budžetu BiH.  MO i OS BiH, u svakom slučaju, i u narednom periodu će davati podršku ovim aktivnostima u skladu sa procedurama i nadležnostima. 

ONASA: Prema Vašem mišljenju, da li je 2013. godina ispunila Vaše planove i očekivanja?
 

OSMIĆ:
 Uloga OS BiH u 2013. godini prepoznata je kroz podršku civilnim strukturama, posebno u kriznim situacijama, kao što su ove godine bili požari i snježne nepogode, projekti deminiranja, inžinjerijski radovi, izgradnja ili popravka putne i druge infrastrukture, zaštita od poplava, postavljanje pontonskih mostova, izgradnja vodovodnog sistema, rekonstrukcija škola, te različite druge vrste saradnje i pomoći civilnim organima vlasti i lokalnim zajednicama na cijelom području BiH. Također, podržavali smo različite projekte i manifestacije na kulturnom, sportskom i vjerskom planu širom BiH. OS BiH su, iako sa ograničenim resursima, spremne da se suoče sa izazovima i svojom profesionalnošću, naporima, znanjem i iskustvom izvršavaju najsloženije zadatke. Sve to govori o OS BiH kao stabilizirajućem faktoru u BiH i predvodniku puta ka NATO-u. 
        
U 2013. godini počeli smo sistemski rješavati problem viška naoružanja i minsko-eksplozivnih sredstava. Početkom jula ove godine pokrenuo sam proces 100 posto popisa naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava, koji se realizuje u fazama i omogućava da se pored evidentiranja u isto vrijeme razvrstava perspektivno od neperspektivnog, visokorizično itd. Očekujemo da do 31. decembra 2015. godine imamo završen ovaj sveobuhvatan popis, a samim tim i kompletiranu bazu podataka o stanju naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava u OS BiH. 
        
Također, ove godine smo uspostavili forum - Strateški komitet za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva, čija je svrha što efikasnije, brže i transparentnije rješavanje viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava koja su pod kontrolom OS BiH. Pitanje viškova naoružanja i municije već duže vremena opterećuje MO BiH i mi ćemo, zajedno sa našim partnerima iz međunarodne zajednice koji su do sada bili uključeni u ovaj proces, pokušati ovo pitanje riješiti na što efikasniji način. Također, smatrali smo da je vrijeme da svi oni koji su do sada bili uključeni u ovaj proces, a radili su po ovim pitanjima neovisno jedni od drugih, počnu raditi zajedno, ciljano i koordinirano pod jednom upravljačkom strukturom. Interesi MO BiH i države BiH su jednostavni, možemo kazati pragmatični, a to je da su ti viškovi naoružanja i municije prije svega teret našoj instituciji, a istovremeno potencijalna prijetnja. 
        
Cilj Komiteta je da pravovremeno odgovori na izazove u vezi sa stanjem naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava uskladištenim na lokacijama OS BiH. Strateškim komitetom predsjedava ministar odbrane sa zamjenicima, a pored predstavnika MO i OS BiH, stalni njegovi članovi su Delegacija Evropske unije (EU) u BiH, Misija OSCE u BiH, Ambasada SAD u BiH, Ambasada Švicarske u BiH, NATO Štab u Sarajevu, EUFOR i Razvojni program UN (UNDP) u BiH. 
        
Komitet će se također baviti pitanjima perspektivnog naoružanja, municije i MiMES, a u smislu brige o uslovima skladištenja, poligona za uništavanje viškova naoružanja i municije. Također, u junu ove godine počeo je projekat EXPLODE, koji su pokrenuli MO i OS BiH u saradnji sa EU, Misijom OSCE u BiH i UNDP u BiH. Ovaj projekat će trajati 28 mjeseci, dakle do 2015. godine, a njegov cilj je da podrži OS BiH u smanjenju viškova municije i minsko-eksplozivnih sredstava, kao i MO BiH u unapređenju upravljanja zalihama, sigurnosti i uslovima skladištenja na lokacijama uskladištenja. Projekat EXPLODE sastoji se od tri komponente: uništavanje municije i minsko-ekplozivnih sredstava, razvoj kapaciteta za kontrolu naoružanja i upravljanje zalihama municije. Projekat finansira EU u iznosu od 3.837.830 eura. Napominjem da je EU do sada osigurala više od osam miliona eura za ove i slične namjene. 
        
OS BiH su u 2013. godini planirale ukupno 12 programskih aktivnosti, različitih po obimu i intenzitetu, od kojih je do sada potpuno realizovano oko 90 posto. Razlozi zbog kojih stepen realizacije programskih aktivnosti i planova, koji iz njih proističu, nije maksimalan odnosi se na budžetska ograničenja i složenost procedura javnih nabavki koje proizilaze iz trenutnih zakonskih rješenja. 
        
Ministarstvu odbrane BiH dodijeljen je budžet za 2013. godinu u iznosu od 291.068000 KM, što je za 14.779.000 KM ili 4,8 posto manje u odnosu na budžet iz 2012. godine. Nivo finansiranja se kreće oko jedan posto bruto domaćeg proizvoda (BDP). Budžet nije bio razvojnog karaktera, o čemu govori i činjenica da je za kapitalne investicije odobreno svega 3,23 posto ukupnih sredstava. I pored vrlo ograničenog finansijskog okvira, realizirane su ključne funkcionalne aktivnosti, uključujući finansiranje tekućih izdataka učešća naših pripadnika u Misiji ISAF i planiranih međunarodnih obaveza u 2013. godini. Realiziran je i "dodatni" grant za NATO Trust Fund (300.000 KM), za produženje projekta do septembra 2013. godine. 
        
Najbolje rezultate OS BiH pokazuju u okviru akcija podrške miru, što pokazuje i Misija ISAF, gdje koalicioni partneri ističu zadovoljstvo u vezi sa dostignutim nivoom osposobljenosti naših pripadnika. Isto tako, visok napredak u dostizanju NATO standarda postignut je u aktivnostima deminiranja i obuci na svim nivoima komandovanja u OS BiH. 
        
Želim da naglasim da je MO BiH preuzelo Centar za obuku za operacije podrške miru (PSOTC), koji već ima UN i NATO certifikat, što znači da će sve zemlje koje pošalju svoje ljude na obuku dobiti obučen personal u skladu sa NATO standardima. I, kako sam već rekao, uprkos teškim izazovima sa kojima su se suočavale OS BiH tokom 2013. godine i ograničenim mogućnostima uzrokovanim budžetskim ograničenjima, može se konstatovati da je stepen realizacije programskih aktivnosti i planova izuzetno visok, što najbolje govori kako o kvalitetu planiranja, tako i o sposobnostima OS BiH. Zbog svega navedenog, imamo puno razloga biti ponosni na ono što smo postigli u protekloj godini, jer sve to govori o OS BiH kao stabilizirajućem faktoru u BiH i predvodnika puta ka članstvu u NATO. 
        
ONASA: Šta će biti prioriteti u radu Ministarstva odbrane BiH u 2014. godini? 
 
OSMIĆ:
 Prije svega, očekujem da budemo primljeni u MAP. Nakon toga ćemo sve svoje kapacitete podrediti ubrzanom ulasku u NATO. Pred institucijama odbrane BiH u narednom periodu predstoje brojni izazovi. Prvi korak je knjiženje nepokretne perspektivne vojne imovine kao državne imovine, koja će biti data na korištenje MO i OS BiH, što je uslov za aktiviranje MAP-a. 
        
Prioritet je i rješavanje viškova naoružanja, minsko-eksplozivnih sredstava, kao i neperspektivnih lokacija koje izuzetno puno opterećuju funkcioniranje OS BiH. Sva ta sredstva i lokacije moramo čuvati i održavati za što trošimo budžetska sredstva. Izrađeni su planovi da se, u skladu sa odlukom Predsjedništva BiH, viškovi mogu rješavati prodajom, donacijom ili uništenjem. Potrebno je više od 40.000 komada naoružanja riješiti i više od 17.000 tona minsko-eksplozivnih sredstava i municije prodati ili uništiti, ovisno o njegovom stanju. Prioritet je, naravno, njihovo rješavanje kako iz sigurnosnih, tako i ekonomskih razloga. Osiguravanje ovih lokacija zahtijeva znatna budžetska sredstva i personalne resurse koja dodatno opterećuju funkcioniranje OS BiH. Sličan, ako ne i isti izazov, imamo na kontroli, inspekciji i čuvanju perspektivnog naoružanja i municije i minsko eksplozivnih sredstava. 
        
I u jednim i u drugim aktivnostima imamo uključen veliki broj aktera, kako iz MO i OS BiH, tako i veliki broj međunarodnih faktora, institucija i organizacija. Osim NATO-a, EUFOR-a, u ove aktivnosti su uključeni i Delegacija EU u BiH, Ambasada SAD, OSCE, UNDP u BiH, Norveška narodna pomoć i druge prijateljske države, ambasade, institucije i organizacije. Činjenica je da su do sada učinjeni ogromni koraci na uklanjanju viškova naoružanja i municije, a učinjen je veliki napredak i u stvaranju većeg sigurnosnog ambijenta za sve građane BiH. 
        
Dio obaveza i prioriteta u 2014. godini su jačanje civilno-vojne saradnje, učešće u operacijama podrške miru, ispunjavanje međunarodnih obaveza, jačanje kapaciteta obuke i operativnih sposobnosti, deminiranje, te, s obzirom na kompleksan nivo obaveza, očekujemo dobru saradnju, podršku i puni angažman svih institucija BiH, kako bi ispunjavanjem zakonskih obaveza i zadataka mogli dati puni doprinos jačanju odbrambenog sistema BiH i dalje doprinijeti jačanju ugleda institucija odbrane. 
        
U narednom periodu moramo posvetiti pažnju i uložiti adekvatna sredstva, naročito u nabavku opreme i materijalno-tehničkih sredstava koja su potrebna da bi OS BiH mogle adekvatno izvršavati svoje dužnosti i obaveze. 
        
Moram spomenuti i da je budžet za 2014. godinu u proceduri usvajanja, te da je zbog fiskalnog okvira budžetski okvir izrazito restriktivan. Prvobitno finansijsko ograničenje iznosilo je 287.589.000 KM, a MO BiH je tražilo dodatnih 19.102.000 KM kroz Aneks budžetskog zahtjeva. U Nacrtu budžeta Vijeća ministara BiH predloženo je dodatno umanjenje finansijskog okvira svim budžetskim korisnicima, od čega MO BiH za 4.685.000 KM (1,63 posto), i predložen je budžet za 2014. godinu u iznosu od 282.904.000 KM. 
        
Finansijski okvir i dodatna umanjenja tekućih i kapitalnih izdataka u narednoj godini nameću velike izazove za segment odbrane koji je visoko orijentisan na obuku i opremanje (počev od intedantske opreme, do vojnih sredstava, opreme i infrastrukture). I naredna godina će biti orijentisana na tekuće funkcionisanje, bez većih projekata, uz nastavak finansiranja preuzetog obima međunarodnih obaveza. 
        
Mi znamo da su sredstva za modernizaciju i kapitalne investicije nedovoljna i prioritet će biti da u MO i OS BiH izvršimo uštede, gdje god je to moguće, a da ne ugrozimo funkcioniranje sistema. U narednom periodu moramo posvetiti pažnju i uložiti adekvatna sredstva, naročito u nabavku opreme i materijalno-tehničkih sredstava koja su potrebna da bi OS mogle adekvatno izvršavati svoje dužnosti i obaveze. Već su u toku aktivnosti na izradi akcijskih planova i elaborata kojim bi se u narednom periodu omogućile uštede na troškovima za smještaj upotrebom mogućih kapaciteta koje imamo u okviru OS. Prije svega, mislimo na kasarne koje uz određene adaptacije mogu poslužiti u svrhu smještaja. Time bi dugoročno napravili uštede koje se odnose na troškove smještaja. Formirali smo stručni tim i očekujemo prijedlog mjera za otpočinjanje tih aktivnosti. Pored toga, nastojaćemo ostvariti i uštede upotrebom vlastitih kapaciteta za troškove održavanja koje imamo za građevinska, mašinska, elektro i druga postrojenja, koja su u prethodnom periodu bila pokrivana troškovima na komercijalnoj osnovi. Ne bih o konkretnim iznosima, ali očekujem da ćemo sa tim uštedama osigurati i početna sredstva za otpočinjanje modernizacije OS BiH. 
        
Svakako, treba spomenuti da značajan doprinos za prevazilaženje dijela finansijskih problema MO i OS BiH pružaju međunarodne organizacije, prije svega NATO i partnerske zemlje, Glavna komanda EUFOR-a, UNDP u BiH, Misija OSCE, Američka komanda za Evropu (US EUCOM), Nacionalna garda Merilenda, Vlada SAD i druge prijateljske zemlje. Očekujemo nastavak pružanja ove pomoći i u 2014. godini, bilo sufinansiranjem ili donacijama, što će omogućiti dalji razvoj OS BiH. 
        
Na kraju, OS BiH su već pokazale sposobnost da pružaju podršku operacijama NATO-a, uključujući učešće u Misiji ISAF u Afganistanu, ali i misijama podrške miru pod okriljem UN-a, što ćemo činiti i u narednoj godini. Realizacija predstojećih zadataka zahtijeva puni angažman i doprinos svih struktura i pojedinaca u odbrambenom sistemu, a prioritet će biti puna profesionalizacija u svim segmentima odbrane.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  

Podijeli

UPOZORENJE: komentari posjetilaca ne odražavaju stajalište web portala www.otisak.ba
konnak2016
  • 1
  • 2
  • 3
BRČKO: ŠIŠANJE KOJE ŽIVOT ZNAČI

BRČKO: ŠIŠANJE KOJE ŽIVOT ZNAČI

Humanost na djelu proteklih mjeseci pokazali su učenici JU Poljoprivredna i medicinska škola u Brčkom, smjer f...

MEKTIĆ: NE MOGU BITI SRETAN AKO PORED MENE NIJE SRETAN BOŠNJAK

MEKTIĆ: NE MOGU BITI SRETAN AKO PORED MENE NIJE SRETAN BOŠNJAK

Dragan Mektić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, u razgovoru za N1 kazao je da je spreman da se politič...

BEOGRAD: VJERNICI KLANJALI DŽUMU ISPRED PORUŠENOG OBJEKTA

BEOGRAD: VJERNICI KLANJALI DŽUMU ISPRED PORUŠENOG OBJEKTA

Više stotina ljudi sa djecom danas je klanjalo džumu ispred porušenog objekta Islamske zajednice Srbije u Zemu...

+ Copyright (c) 2013 Otisak d.o.o. pridržava sva prava.